6 d’abr. 2011

La idea de la dona com àngel de la llar. Activitats a l'aula

-  METODOLOGIA

Per parelles de noies o de nois.


-  OBJECTIUS

Comprendre que l'evolució dels rols que exercim les dones i els homes responen a interessos socials que canvien en el temps.


- TEMPS

Mitja hora.


- MATERIAL NECESSARI

Fotocòpies del text i les paraules.


-  PROCEDIMENT

. Treball en parelles
. Posada en comú


- ORIENTACIÓ DE L'ACTIVITAT

A la fi del segle XIX i principis del XX, el model de dona feia referència al seu paper com a mare i esposa. La imatge de “àngel de la llar” determinava l'educació que les nenes havien de rebre. L'essencial en el pensament dels segles que van del XVII al XIX era que “la dona ideal” havia d'assumir que en la llar es trobava “el seu lloc al món”; era en ell on havia de mostrar-se discreta, preocupada per la seva llar,  estalviadora…; i a aquests trets se li sumaria, arribats al segle XIX, el d'il·lustrada. Per tant l'espai públic i el domèstic-privat quedaven escindits i assignats en funció del sexe.

En l'últim terç del XIX i començaments del XX, les transformacions econòmiques i socials que van esdevenir a Europa i, encara que en menor grau, també a Espanya, van demandar mà d'obra femenina i, per tant, la incorporació gradual de les dones al mercat laboral. En aquest context, s'inclourien
les vindicacions de dones com Concepción Arenal i Emilia Pardo Bazán, que van defensar per a les dones, contravenint als pensadors de la seva època, la compatibilitat entre els tasques domèstiques i el cultiu de la seva intel·ligència; això és, la necessitat de no considerar a les dones inferiors als homes.


-  INSTRUCCIONS PER A L'ALUMNAT

1.- Llegeix el text detalladament. Quines qualitats creus que se li atribueixen a la dona quan es parla de l“àngel de la llar”?

2.- Separa les següents paraules en dues columnes. En una d'elles escriuràs aquelles relacionades amb la idea de dona, com a “àngel de la llar”. En l'altra les paraules que fan referència als nois.

Tendresa. Racionalitat. Seguretat. Frivolitat. Ambició. Docilitat. Afectivitat. Suavitat. Valentia. Independència. Esperit emprenedor. Intel·ligència. Independència. Audàcia. Empatia. Rebel·lia. Eficàcia. Seducció. Debilitat. Força.

3.- Ara pensa en les noies i nois actuals i realitza el mateix exercici relacionant les paraules amb elles i ells.

4.- Quins canvis observes entre la generació del segle XIX i el segle XXI?.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada