10 d’abr. 2011

Sobre el final de la guerra. Activitat a l'aula

- METODOLOGIA

Individual i gran grup


- OBJECTIUS

. Reflexionar sobre les conseqüències de les guerres entre les gents del poble, a través d'una
revisió de les successives guerres i especialment aquesta, que va dividir a la població espanyola.


- TEMPS

. Una primera sessió de sensibilització i recerca de material i testimoniatges.

. Segona sessió d'exposició en comú.


- MATERIAL NECESSARI

Biblioteca i hemeroteca del centre o/i accés a Internet. Entrevistes a persones grans que recordin els esdeveniments posteriors a la guerra.


- PROCEDIMENT

Posada en comú, amb diversos procediments (elaboració d'un mural de la pau, exposició de dibuixos o fotografies…)


- ORIENTACIÓ DE L'ACTIVITAT

El descontent de les dretes, abans de l'aixecament militar que va desembocar en la Guerra Civil (1936-1939), i que es reflecteix en els documents previs, així com la mateixa declaració del final de la Guerra, porten, de manera explícita, escrita la idea de persecució i aniquilació de tota persona “no afí” al nacional-catolicisme. Aquesta idea encoratja el comportament de la societat espanyola al llarg de gran part de la dictadura: les delacions, traïcions entre persones veïnes, amigues i fins i tot familiars, van estar a l'ordre del dia.

Si bé és cert que la por estava darrere d'aquestes actituds, no ho és menys que van dividir profundament a la societat espanyola, almenys durant els anys que va durar el règim, i fins i tot algunes tendències polítiques actuals delaten cert record a aquella època.


- INSTRUCCIONS PER A L'ALUMNAT

Primera sessió:

Després de la lectura dels textos inclosos en la unitat didàctica es procedeix a iniciar la
recerca de:

. Els convenis: “El abrazo de Vergara” i “El pacto de Zanjón”.

. Testimonis de gent que va viure el final de la guerra (preguntant en el seu entorn més proper
i obtenir un parell de testimonis per alumne i alumna).

. Com vivia la gent la seva diversitat ideològica, si la tenia, abans d'iniciar-se la guerra i
com després (bé, mitjançant testimoniatge oral, ben buscant en Internet o a la biblioteca).

Amb la informació obtinguda de la indagació fora i dins del centre, se'ls demana que elaborin dibuixos, textos, poemes o fotografies amb la temàtica de l'amistat i la pau, la diversitat ideològica, pobles units, etc.

Segona sessió:

Amb les reflexions i el material obtingut de la sessió anterior es demana que elaborin un mural on s'al·ludeixi a la pau entre les persones, que pot contenir dibuixos, textos amb declaracions de pau entre amics i amigues, fotografies, etc. El mural pot exposar-se en l'entrada del centre o a l'aula.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada