9 d’abr. 2011

Diferents generacions. Activitat a l'aula

- METODOLOGIA

Individual


- OBJECTIUS

Comprendre la influència que l'educació ha exercit en les diferents generacions de dones.


- TEMPS

Una setmana de preparació. Exposició en sessions de mitja hora.


- MATERIAL NECESSARI

Gravadora


- PROCEDIMENT

Treball individual


- ORIENTACIÓ DE L'ACTIVITAT

La victòria de Franco en la Guerra Civil va implicar la restauració del sentit tradicional de la família. Es deroguen les lleis civils de l'etapa republicana revalidant-se el control ideològic de l'Església sobre l'ensenyament.

La Secció Femenina es converteix en element de transmissió del paper secundari de les dones en la societat, en tenir a les seves mans una part important de la formació de les futures mestres: economia domèstica, labors, música i formació política i social, a més de l'educació física.

Es va prohibir la coeducació i, ja que segons el Fuero de los Españoles es pretenia
“alliberar a la dona del taller i de la fàbrica”, en l'educació femenina van tornar a tenir un gran pes el que era domèstic i la religió. Es torna a la separació de sexes a les aules i a una educació diferenciada que reflecteix les diferents funcions socials d'homes i dones.

Els currículums de noies i nois són diferents. En tots els nivells les alumnes han de cursar les matèries de Llar i assignatures comunes, com la Formación del Espíritu Nacional o l'Educació Física, tenen diferent contingut segons el sexe de qui les cursi. Per als nois, la Formación del Espíritu Nacional inclou continguts relacionats amb la teoria política. L'equivalent per les noies de la mateixa assignatura era el servei i l'atenció a la família. D'altra banda, els nois rebien una espècie de formació premilitar a les classes d'Educació Física, mentre les joves s'exercitaven per estar sanes i per afrontar amb eficàcia la futura maternitat.
Mª Cruz del Amo del Amo


- INSTRUCCIONS PER A L'ALUMNAT

1.- Localitzeu a una dona de la vostra família o del vostre entorn, que s'hagi educat en l'etapa de la II República o en el Franquisme.

2.- Prepareu deu preguntes per conèixer com va ser la seva educació, què va aprendre, com li va influir en la seva vida, quina hagués canviat.

3.- Realitzeu l'entrevista, intentant gravar-la.

4.- Compareu les seves respostes amb la vostra situació actual o la de les companyes.

5.- Redacteu vostres conclusions.

6.- Exposeu-les en classe.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada