10 d’abr. 2011

Triar lliurement què volem ser. Activitat a l'aula

- METODOLOGIA

Treball individual, de grups i posada en comú.


- OBJECTIUS

. Valorar la importància que les persones puguin triar lliurement què volen ser en la vida.
. Comprendre les dificultats que les dones tenen (i, sobretot, han tingut) per defensar la seva llibertat d'elecció.


- TEMPS

. Preparació prèvia: una hora
. Treballo en classe, una hora


- MATERIAL NECESSARI

. En el Dossier: A manera d'autobiografia, Maria Zambrano relata que el primer que va voler ser va ser una caixa de música, després un cavaller templari, després un sentinella i fins a un soldat:
[...] perquè a Segòvia, on jo vaig complir els sis anys, [...] estaven, com a monument nacional, els templaris. Jo li vaig preguntar al meu pare qui eren els templaris; [...]; recordo que em va dir que eren uns cavallers, i jo era dona, i llavors vaig preguntar, no sé si al meu pare o a la meva mare, si calia ser sempre el que ja s'era, si sent jo una nena no podria ser mai un cavaller, per ser dona. [...] Molts anys després, quan ja no m'apaivagava aquesta tremenda inquietud, em vaig assabentar que en efecte algunes noies, o alguna gent de l'alta nissaga, havien confiat l'educació de les seves filles als templaris [...] vaig voler ser un sentinella, perquè prop de la meva casa de Madrid, se sentia cridar i respondre's als sentinelles “Sentinella alerta”, “Alerta està”. I així jo no volia dormir perquè volia ser un sentinella de la nit, i penso que va ser l'origen del meu insomni perpetu de sentinella. Però és clar que de fet no ho podia ser, i llavors tornava a preguntar al meu pare, crec, si les dones podien ser soldats solament per ser sentinella. I el meu pare que no, em va dir que no podia ser.

. Biblioteca del centre i/o internet


- PROCEDIMENT

. Repartir el text de María Zambrano.
. Treball personal de reflexió i investigació.
. Treball en grup.
. Exposició al conjunt de la classe.


- ORIENTACIÓ DE L'ACTIVITAT

María Zambrano relata com, en la seva experiència de nena, ja té la percepció de les condicions que, pel fet de ser dona, es plantegen als seus desitjos de triar què vol ser. L'activitat ens pot permetre observar fins a quin punt tenim, o no, superats els estereotips en relació amb les professions.


- INSTRUCCIONS PER A L'ALUMNAT

1. Reflexiona sobre el text de Maria Zambrano. Explica el seu significat. Alguna vegada t'han
dit que no podias tenir una determinada professió? Quina? Perquè? Què penses tu?

2. Investiga sobre la vida de Maria Zambrano. En grup, comenteu quins aspectes d'ella exemplifiquen aquesta frase.

3. Per grups, debateu sobre professions que us agradarien. Elaborar una llista de professions
el més àmplia possible, escrivint el femení i el masculí de cada professió.

4. Posada en comú: cada grup presenta 10 propostes. No es pot repetir cap de les professions que hagin comentat el grup anterior. Es faran tantes rondes com a professions faltin per dir.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada