10 d’abr. 2011

El paper de les mestres en la societat rural


Les condicions físiques de l'Escola Rural

La labor de les mestres rurals es desenvolupava normalment sota condicions penoses.

Les mestres que havien estat formades a les Escoles Normals de les ciutats es trobaven amb una total falta de mitjans i es veien forçades a buscar recursos amb imaginació i creativitat. Noies
pertanyents en la seva majoria a les classes mitjanes, acostumades a disposar de llum elèctrica
i cambra de bany en les seves llars, i a llegir periòdics o anar al cinema, es trobaven sense tot això en arribar a la seva destinació de treball.

D'altra banda, els locals de les escoles es trobaven, en la seva majoria, en condicions lamentables; alguns, donades les circumstàncies, consistien en coves obertes a les muntanyes.

A més, el material didàctic era deplorable i sobre de la mestra, en ocasions, sortia a rebre-la una comissió de veïns per exposar a la seva nouvinguda que les lliçons impartides a les nenes
havien de limitar-se a la lectura, l'escriptura i la costura.

Al món rural els alts percentatges d'analfabetisme se sumaven a les tasques extraacadèmiques
que dirigien també les mestres: aconseguir educar a les dones adultes en els rudiments de lectura i escriptura bàsiques, per elaborar una llista de la compra o inventari de les despeses d'una casa.

D'altra banda, les classes d'adultes eren els instruments únics que, en moltes poblacions rurals, posseïen les dones, mares i caps de família, i que permetien un grau més d'inserció en
la comunitat a la qual pertanyien.

Les múltiples tasques que realitzaven, no les eximien d'estar constantment vigilades pel veïnat, les famílies, l'església i fins i tot l'Ajuntament.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada