6 d’abr. 2011

La participació de les dones en la construcció de la República

El triomf de la plena incorporació de les dones a la ciutadania va accelerar el procés de transformació de la societat espanyola i va ser un dels principals trets distintius de la II República.

Les reformes que donaven significat a la condició de ciutadanes de les dones van impulsar la igualtat efectiva d'homes i dones en l'àmbit privat i en la família, així com en la vida pública i professional. La pròpia constitució estipulava l'accés de tots els espanyols, sense distinció de sexes, a les ocupacions i càrrecs públics segons el seu mèrit i capacitat (article 40), en tant els vells codis civil, mercantil i penal es van veure profundament modificats per la nova legislació sobre el matrimoni civil, el divorci, la igualtat entre els fills legítims i il·legítims, la protecció de menors i la investigació de la paternitat.

L'estímul públic a l'educació i a la cultura i l'ambient de modernitat van afavorir la presència de dones en una àmplia gamma de carreres i professions, fins i tot en algunes que abans eren totalment masculines, com l'arquitectura.

Moltes dones van formar part d'associacions femenines i/o feministes i es van mobilitzar políticament, fins i tot van accedir al govern, com Federica Montseny ja durant la Guerra Civil, sent la primera dona ministra d'Europa, amb l'objectiu d'avançar en la consecució de la igualtat real, no només la jurídica.

Durant la guerra civil, a la zona republicana les dones van participar activament en múltiples tasques, principalment en la rereguarda, però també com a milicianes en el front de batalla.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada