1. - La II República i les DonesEl canvi de la situació de la dona en la II República

Per a les dones espanyoles, la proclamació de la II República el 14 d'abril de 1931 anava a significar un canvi profund en tots els àmbits: en l'esfera pública i en la vida privada, en la política, l'economia, la cultura i l'educació.

Aquests canvis van ser molt més lluny del que molts dels mateixos homes de la República havien planejat i fins i tot més lluny del que moltes de les dones de la República podien haver somiat. Les reformes de la II República que, directa o indirectament impactaven en les dones, suposaven una transformació cultural de la societat espanyola tan profunda que pot ser qualificada de transcendent.


- Les dones republicanes obtenen la ciutadania civil i l'autonomia
- La constitució Republicana i els drets de les dones
- La igualtat jurídica i el dret al vot de les dones
- La participació de les dones en la construcció de la República
- La reculada dels drets de les dones en el franquisme


- Propostes d' activitats per a la reflexió

1. La idea de la dona com "àngel de la llar"
2. Les dones que van treballar per la igualtat
3. La defensa del vot de les dones en la II República