2. - Educació i Coeducació en la II República


La II República va ser definida per Marcel.lí Domingo, el seu primer Ministre d'Instrucció Pública, com “la República dels mestres”.

Expressa de manera molt clara la gran importància que el nou règim republicà instaurat en 1931 va concedir a l'educació en general, i a l'educació primària, en particular.

Els mestres, –i també les mestres, caldria afegir-, anaven a ser considerats els funcionaris més importants de l'Estat. Sobre ells requeia la tasca fonamental de formar i educar a la infància, als nens i nenes que eren els que havien de constituir, en el futur, la ciutadania nova d'Espanya.

- La República dels mestres i de les mestres
- El projecte educatiu de la II República
- Una escola pública i unificada
- Coeducació i escola mixta
- La igualtat educativa entre els sexes
- La importància de la coeducació per al desenvolupament

- Propostes d' activitats per a la reflexió

1.- L'escola de la República en paraules 
2.- Diferents generacions
3.- Les missions pedagògiques i la participació de les dones