4.- Les mestres a l'escola rural de la República. Són mestres titulades
. Són dones joves
. Donen cohesió als grups escolars per a nens i nenes.
. Donen molta importància a les classes per a adults, sobretot per a les mares.
. Compaginen la seva professió docent i la seva labor política.


Les mestres i els mestres van ser un element clau per als educadors de la República que, com Rodolfo Llopis, van proposar “ajudar als mestres rurals, enriquint les seves escoles, ensenyant-los la millor manera d'utilitzar els valors educatius del mitjà geogràfic en el qual
viuen perquè l'escola sigui el centre de la vida del poble”.

En 1934 la revista “L'escola Moderna” recollia l'opinió de José Sánchez Nio, president
del Comitè espanyol permanent d'ensenyament agrícola, sobre el de rol de la mestra a les zones
rurals, zones menys desenvolupades que les urbanes:

Les mestres poden exercir una alta influència moral en la població camperola, i a això ha de contribuir l'Estat, estimulant-les amb adequada retribució i premis veritablement útils que fixin en el camp a les millors”
Sánchez Nio, 1934: 35

Les funcions de les mestres no acabaven a l'escola, sinó que influïen, amb el seu criteri i accions en la vida dels camperols i camperoles, així com en la resta de la comunitat, arribant en molts casos, a ocupar llocs d'importància, com a alcaldesses en moltes de les comunitats on
exercien el magisteri.

- La situació de l'escola rural en les primeres dècades del segle XX
- La pedagogia a l'escola rural
- El paper de les mestres en la societat rural
- Les condicions físiques de l'escola rural
- Les condicions laborals de les mestres rurals

-Activitats per l'aula:

1. Història d'una mestra. Josefina Aldecoa
2. Els viatges de les mestres a l'escola rural
3. Les missions pedagògiques i l'escola rural