5.- La repressió de les mestres republicanes


"En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado".
El Generalísimo Francisco Franco
Burgos 1º abril 1939.


Amb aquestes paraules, conquistada per complet setge la capital, Madrid, el que s'havia proclamat "generalísimo de todos los ejercitos", Francisco Franco, dóna per conclosa la guerra en un últim part de guerra radiofònic.

A partir d'aquests moments comença una brutal persecució als desafectes al règim que des de llavors s'imposaria a una població cansada, abatuda i tremendament ferida. La depuració
de "vermells i vermelles" no va ser fruit de la victòria, ja a la mateixa declaració de
guerra, el 15 d'agost de 1936 el General Mola va anunciar:

“todo esto se ha de pagar, y se pagará muy caro. La vida de los reos será poco. Les aviso con tiempo y con nobleza: no quero que se llamen a engaño".

I acomiada el bàndol de la següent manera:

"En resumen: ni la renidición, ni abrazos de Bergara, ni pactos del Zanjón, ni nada que no sea victoria aplastante y definitiva".

Aquestes declaracions d'intencions es van a veure plasmades en successives normatives que Negrín
Fajardo diu, tenen l'objectiu de “castigar al desafecto, intimidar a l'indeciso y premiar al partidario”.

Així doncs el punt de partida serà la “Ordre de 10 de novembre de 1936, una circular de 7 de desembre de 1936 i una altra ordre de 17 de febrer de 1937”

(ponència de Pura Sánchez en la IVº Trobada de Sindicades, Madrid novembre 2010).


- Comença la depuració
- Objecte de repressió espcial: les mestres

- Activitas a l'aula

1. Sobre el final de la guerra
2. La depuració o represió després de la guerra als mestres i les mestres