6.- Les mestres de la República en el record


Primers pasos

En 1836 es va obrir la primera Escola Normal, a Madrid, però solament ho va anar per a mestres.

La Llei Moyano va ser la primera Llei que va recomanar - no va arribar a obligar, la qual cosa sí va fer per que fa als mestres - crear Escoles Normals de mestres. I, un any després de la seva aprovació, en 1858, es va crear un centre oficial per formar a les mestres.

La Llei Moyano contempla una formació diferenciada per als mestres i les mestres; en el cas d'ells, una àmplia llista de matèries, que es redueix en el cas de les mestres, doncs seguia
mantenint-se la visió d'una mestra maternalitzada, la principal aptitud de la qual eren
les seves suposades virtuts com a mare.

La pròpia Llei estipula per a les mestres, com a retribució, una tercera part menys de l'assenyalat als Mestres.

- Moment de canvis
- Compromís republicà
- Els noms de les mestres republicanes. Per saber més sobre aquestes mestres que han estat clau a la nostra història, mira el llistat de noms que trobaràs a la columna lateral del bloc.

- Activitats a l'aula

1. La defensa de les pròpies conviccions
2. Per la visibilitat de les dones.
3. Triar lliurement què volem ser