Aquí pots comentar el bloc i recomanar materials

En aquest espai volem recollir les teves impressions, les teves experiències en relació a aquesta unitat didàctica, recomanacions de nous materials, etc.

Si has treballat a la teva escola aquest tema i pujat el material a la Internet comenta aquí la referència per poder enllaçar-ho.

1 comentari: